Onderzoek naar duurzaamheid door studenten van de Hogeschool van Amsterdam

Hoe kan Paragon aan de hand van ICT duurzaamheid beter inzichtelijk maken én verbeteren?

De wereld wordt geconfronteerd met snelle en impactvolle veranderingen. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheid centraal te stellen in onze bedrijfsvoering. Maar hoe kunnen wij steeds weer met nieuwe initiatieven komen? En hoe kunnen wij behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid écht inzichtelijk maken, stimuleren en monitoren? Zodanig dat de informatie overzichtelijk en up-to-date is, terwijl het om complexe informatie gaat. Wij vroegen twee groepen business IT & management studenten van de Hogeschool van Amsterdam om dit voor ons te onderzoeken, elk met een eigen doel. 

Duurzaamheid monitoren aan de hand van een dashboard

Het doel van de eerste groep studenten is om inzichtelijk te maken waar Paragon Customer Communications Netherlands (PCC) op het gebied van duurzaamheid momenteel staat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij kijken zij hoe PCC voor zowel haar eigen processen als die voor klanten duurzaamheid kan monitoren. De volgende factoren vallen, binnen de scope van het onderzoek, onder duurzaamheid: people, planet en profit. De studenten zijn momenteel bezig om alle gegevens rondom deze onderwerpen te verwerken in een real-time dashboard.

Het dashboard moet het voor al onze collega’s en extern geïnteresseerden mogelijk maken onze duurzaamheid real-time in de gaten te houden. De studenten bouwen het dashboard zodanig dat er data gefilterd kan worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld een inkoper van een scholengroep filteren op onze duurzaamheid in de educatiesector. Aan de hand van het dashboard kan iedereen in één overzicht onze voortgang zien op gebied van duurzaamheid, in de voor hun relevante sector of juist op basis van branche overstijgende initiatieven.

“Wat interessant is aan het dashboard is dat u echt voortgang kunt zien. U kunt de huidige data vergelijken met data van een eerder moment. Daarnaast geeft het dashboard u een frisse blik, doordat u op allerlei verschillende manieren kunt zoeken en navigeren door de data dat visueel mooi staat weergegeven. Hierdoor kan data die u eerder bijvoorbeeld al in een Excel zag, nu veel meer gaan leven” aldus de studenten.

Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven

Wij vinden het belangrijk om voortdurend bezig te zijn met duurzaamheid, nu en in de toekomst. Daarom vroegen wij de tweede groep studenten om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te onderzoeken. De studenten baseren hun onderzoek op de Sustainable Development Goals zoals gesteld door de Verenigde Naties. Aan de hand van deze Sustainable Development Goals kijken de studenten waar raakvlakken en mogelijkheden liggen voor PCC om haar duurzaamheid te verbeteren en met nieuwe initiatieven te komen.  

“De huidige situatie waar de wereld in verkeert door het Corona-virus brengt voor het onderzoek ook nieuwe inzichten. Op het gebied van milieu verbetert Paragon haar cijfers momenteel sterk door het cancelen van alle internationale reizen en het minimaliseren van het woon-werkverkeer. Dit zijn belangrijke inzichten die meegenomen worden in het onderzoek naar toekomstige verbetering van duurzaamheid” aldus de studenten.