By Tessa
20 Aug 2020

Documentatie voor scholen en universiteiten: fysiek waar nodig, digitaal waar mogelijk

Door de coronacrisis stapten scholen en universiteiten in maart noodgedwongen massaal over naar digitaal onderwijs. Uit een recent onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat driekwart van de 8500 ondervraagde studenten liever fysieke lessen heeft dan enkel digitaal onderwijs. De onderzoekers pleiten dan ook voor een ‘hybride vorm’ van onderwijs, waar fysiek en digitaal onderwijs elkaar aanvullen. Maar hoe kunnen scholen en universiteiten fysieke documentatie en studiematerialen flexibel aanbieden aan docenten en studenten in deze tijd? Zowel thuis als op school?

Hybride studiematerialen voor studenten

Een groot aantal studies laat zien dat hersenen informatie beter verwerken en opslaan als mensen vanaf papier werken in plaats van digitaal. Als studenten moeten leren, is het volgens deze onderzoeken dus beter als ze van papier lezen en niet van een scherm (Kirschner, 2017). Dit is een belangrijke reden om studenten nog altijd te voorzien van fysieke lesboeken en syllabi.

Door de huidige situatie blijkt online studiemateriaal toch ook veelbelovend te zijn. ING stelt dat de meerwaarde groot is. Online studiemateriaal is aantrekkelijk door de variatie aan mogelijkheden, denk bijvoorbeeld ook video’s en games. De stof kan daarnaast automatisch aangepast worden aan de vorderingen van de student. Om online studiemateriaal verder te ontwikkelen zal nog wel geïnvesteerd moeten worden. Ook moet een ideale combinatie tussen fysiek en digitaal studiemateriaal gevonden worden.

Docenten voorzien van tentamens en overige documentatie               

Sinds 15 juni mogen scholen en universiteiten weer open voor praktijklessen, tentamens en begeleiding van studenten. Dit betekent dat docenten ook weer fysieke documenten zoals tentamens en lesmaterialen nodig hebben. Kunnen zij dit printen via een interne repro of moeten zij naar een copyshop? Met de wetenschap dat zij niet elke dag op school zijn, moeten zij het printwerk op afstand kunnen bestellen. Behoort dat al tot de mogelijkheden? Er is de afgelopen maanden al veel aanpassingsvermogen van de docenten gevraagd. Het is daarom wenselijk om hierbij mee te bewegen en te denken met de docenten.

Een digitale oplossing voor fysieke documentatie

Bent u op zoek naar één leverancier voor al het print- en drukwerk binnen uw instelling? Maar wilt u uw medewerkers hierbij wel uitgebreide bestelmogelijkheden bieden? Ons web-to-print platform: PEP (Paragon E-commerce Platform) biedt de oplossing. PEP stelt docenten in staat online printbestellingen te plaatsen. Docenten kunnen hun documenten en illustraties rechtstreeks naar het platform uploaden en bestellen in diverse formaten. Hierbij zijn verschillende materiaal- en afwerkopties mogelijk. En dit allemaal gewoon vanaf de pc thuis of op school. Een maandelijkse rapportage geeft u volledig inzicht in en controle over de uitgave per gebruiker, afdeling of vestiging. PEP kan daarbij volledig ingericht worden naar huisstijl van uw organisatie.

Aanvullend kan PEP voor studenten gebruikt worden om hun lesboeken en syllabi te bestellen. De bestelde studiematerialen worden in pakketten gebundeld en thuisbezorgd bij de student. 

PEP in praktijk voor Hogeschool Driestar educatief

Voor docenten van Driestar educatief is het mogelijk om via onze online webapplicatie PEP printwerk te bestellen. Op deze manier beschikken zij de volgende dag over hun printwerk zoals bijvoorbeeld tentamens of posters. De applicatie is geheel ingericht naar de wensen van Driestar educatief en zorgt ervoor dat de juiste huisstijl altijd wordt gehanteerd. Hierbij verzorgen wij ook de opslag en het voorraadbeheer van printproducten.

Tevens produceren wij in de zomer alle lesboeken voor studenten. Zij kunnen via de applicatie de gewenste lesboeken bestellen. Wij produceren de lesboeken en maken hier pakketten van per student.

Heading
Benieuwd hoe u PEP kunt inzetten op uw school of universiteit?

Contact onze experts