De Kiesraad kiest Paragon Nederland voor de levering van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

Op 13 mei 2022 hebben de Kiesraad en Paragon Customer Communications een overeenkomst voor vijf jaar getekend voor de ontwikkeling, levering en beheer van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). Paragon gaat in opdracht van de Kiesraad het DHV bouwen. Het DHV zal gebruikt worden bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het indienen van de kandidatenlijsten door politieke partijen en vervangt de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Het streven is om het DHV medio 2023 op te leveren. 

Al jaren verzorgt Paragon voor meer dan 120 gemeentes alle communicatie rondom de verkiezingen. Daar voegen zij nu deze digitale oplossing in opdracht van de Kiesraad aan toe. Voor de invulling van de dienstverlening worden Scytl (zusterbedrijf binnen Paragon Group) en KPN als onderaannemer ingezet voor respectievelijk de softwareontwikkeling en hosting.

Het DHV en de hostingomgeving worden volgens de meest recente beveiligingseisen door de leverancier beheerd en actueel gehouden. Het DHV wordt gehost in een centrale omgeving via een besloten netwerk. Hierdoor kan de Kiesraad het gebruik van het programma monitoren en tijdig maatregelen nemen in het geval er onregelmatigheden worden geconstateerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Security Operations Centre. 

 

We hebben er vertrouwen in dat we met de gunning aan Paragon een goede partner hebben om het DHV te gaan bouwen. De ontwikkeling van het DHV is een belangrijke stap in het voortdurend werken aan een weerbaar, betrouwbaar en uitvoerbaar verkiezingsproces.

Over Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag en bestaat uit zeven leden. Deze leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd.

Lees meer

Over Paragon

Paragon helpt organisaties met de technologische vertaalslag en realisatie van hun klantstrategie, zodat zij steeds slimmere en doeltreffendere “experiences” aan hun eindklanten kunnen bieden. Of dit nou consumenten, burgers, leden of cliënten zijn. Paragon levert dagelijks business en communicatie oplossingen, die van data, creatief design, technologie tot uitvoering gaan. De focus ligt op het helpen in de digitale transformatie, naar efficiëntere werkprocessen en nog betere klantbeleving. Zo bouwt Paragon elke dag aan langdurige succesvolle klantrelaties voor organisaties.

Paragon maakt deel uit van de internationale Paragon Group, een toonaangevende Technology Enabled Services organisatie met oplossingen op het gebied van Customer Experience, Customer Communications, -Identificatie en Grafische diensten. Met een geschiedenis van meer dan 120 jaar is de Paragon Group aanwezig in meer dan 20 landen en levert met ruim 9.000 collega’s business oplossingen over de hele wereld.

Meer informatie: www.paragon.world/nl en www.paragon-europe.com

Wij zijn buitengewoon trots en verheugd dat wij deze zeer belangrijke dienstverlening voor de Nederlandse democratie mogen verzorgen. Met deze formidabele gunning breiden wij onze dienstverlening voor verkiezingen in Nederland nu ook digitaal verder uit.