By Tessa
15 Jan 2020

Ziekenhuis - Mailing

Geheel verzorgde mailingen, van print en drukwerk tot verzending

De uitdaging

Een ziekenhuis was op zoek naar een print- en mailing partner voor een project waarbij de patiënten van diverse huisartsenpraktijken aangeschreven dienden te worden over een onderzoek. In een eerste mailing zouden deze patiënten een brief met inlogcodes en een folder ontvangen over het onderzoek. Twee weken na de uitnodigingsbrief diende er een herinneringsbrief te worden verstuurd op basis van hetzelfde adressenbestand. 

De oplossing

Wij hebben in totaal 18.000 brieven en folders verstuurd naar 9.000 patiënten, verspreid over twee mailingen. In de eerste mailing hebben de patiënten informatie ontvangen over het onderzoek middels een duidelijke folder en hebben zij toegang gekregen tot het onderzoek middels de gecommuniceerde inloggegevens per brief. Na twee weken is er een herinneringsbrief met wederom een folder verstuurd naar alle patiënten. In circa 600 gevallen wilden patiënten liever een papieren vragenlijsten ontvangen. Deze hebben wij geprint en toegestuurd.

Het resultaat

Het ziekenhuis vond in ons een partner die de hele mailing voor hen kon verzorgen, van print en drukwerk tot verzending. Gedurende de samenwerking hadden zij twee contactpersonen, zodat zij bij vragen, aanvragen of opmerkingen altijd direct geholpen konden worden. De klant heeft door middel van de mailing voldoende respondenten bereikt voor het beoogde onderzoek.

Heading
Benieuwd naar onze direct mail oplossingen? We vertellen u graag meer!

Contact onze experts