By Tessa
20 Feb 2018

ALD Automotive - Bekeuringenverwerking

ALD Automotive is een leasemaatschappij, met in Nederland ongeveer 170 medewerkers in dienst, drie Nederlandse vestigingen (in Hoofddorp, Hengelo en Meerkerk) en een vloot van ongeveer 40.000 voertuigen. Zij zijn een toonaangevende speler in de markt.

De uitdaging

Leasemaatschappij ALD Automotive kreeg dagelijks vele bekeuringen binnen van haar berijders (klanten). Daarbij kwamen er twee verschillende stromen bekeuringen binnen: CJIB bekeuringen en bekeuringen afkomstig vanuit Gemeentes en het buitenland. Deze laatstgenoemde bekeuringen werden bijna altijd hardcopy aangeleverd. 

Behandelaars van ALD Automotive moesten, naast hun kerntaken, ook nog de bekeuringen ontvangen, uitpakken en handmatig invoeren in het systeem. Een omvangrijk proces waar veel handelingen voor gepleegd moesten worden.

De oplossing

Drie keer per week worden de bekeuringen door ons opgehaald bij ALD Automotive en naar ons service centrum in Alphen aan den Rijn gebracht. Alle bekeuringen worden bij ons uitgepakt en gesorteerd naar Gemeentelijk, buitenland, buitenland zonder bedrag en huurovereenkomsten. Vervolgens worden de bekeuringen gescand middels ons eigen ontwikkelde systeem, dat geheel is afgestemd op het systeem van ALD Automotive (Sofico). Middels OCR worden de velden die voor Sofico gevuld moeten worden, automatisch gevuld. Bekeuringen die - om welke reden dan ook - niet of slechts gedeeltelijk automatisch verwerkt kunnen worden, komen bij onze operators terecht. Zij vullen de velden handmatig in en voeren een controle uit.

Alle verwerkte bekeuringen komen uiteindelijk op datafiles terecht. ALD Automotive haalt de datafiles van de FTP-server, waar zij door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot hebben. De datafiles kunnen direct in hun systeem worden ingelezen en de afhandeling vindt verder automatisch plaats.

De voordelen 

  • 99%+ goedpercentage
  • Afgestemd proces op eigen systeem
  • Kosten - en tijdsbesparing
  • Focus op kernactiviteiten

Het resultaat 

Het bekeuringverwerkingsproces van ALD Automotive kent nu een snelle doorlooptijd met een 99%+ goedpercentage, door onze geautomatiseerde processen en controle van onze operators. Door onze oplossing bespaart ALD Automotive tijd en geld en kunnen de behandelaars zich nu weer volledig focussen op hun kerntaken. 

Heading
Wilt u meer informatie over de automatische verwerking van bekeuringen?

Contact onze experts